Student IT Service

Uw computerstudent aan huis

Disclaimer

 

Student IT Service, hierna te noemen SIS, verleent u hierbij toegang tot studentitservice.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

SIS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op studentitservice.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Student IT Service.

 

Beperkte aansprakelijkheid

SIS spant zich in om de inhoud van studentitservice.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op studentitservice.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SIS.

In het bijzonder zijn alle prijzen op studentitservice.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op studentitservice.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SIS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SIS.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SIS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Student IT Service

035 - 542 0637 (lokaal tarief) | info@studentitservice.nl

KvK: 69455988 | BTW: NL167247177B01

Privacy

Disclaimer

Algemene voorwaarden